Menu

Který latinský název je vlastně ten správný: Aloe vera (Linnaeus) Burman nebo Aloe barbadensis Miller?

Švédský přírodovědec a lékař Carl von Linné

Aloe vera je nepochybně jedním z nejznámějších druhů aloí, se kterým není těžké se setkat ve většině sbírek sukulentních rostlin. Rostliny s označením Aloe vera jsou historicky dlouho známé. Pojmenování Aloe vera bez dalšího podrobnějšího popisu rostliny bylo v minulosti používáno pro označení divokých aloí rostoucích na Středním východě. Dlouhou dobu bylo pro tyto rostliny používáno označení Aloe barbadensis. Tak jednoduché to ovšem není.

More...

Linné, Burman nebo Miller?

Správný celý název je Aloe vera (Linnaeus) Burman. Část názvu uvedená kurzívou označuje latinský rodový a druhový název (1, 2). Zkratky postavené za název pak uvádějí autora popisu daného taxonu, případně specifikují, jakým způsobem se pojetí daného taxonu měnilo. V případě Aloe vera jsou uváděna jména dvě: Linnaeus v závorce a Burman. Autor uvedený za závorkou přeřadil taxon na jinou úroveň oproti autorovi, který jej popsal (v závorce). Tolik k podrobnému vysvětlení celého názvu.

Holandský botanik Nicolaas Laurens Burman

Nicolaas Laurens Burman (1733-1793)

Picture by Soetens & fils – uva.nl, via Wikipedia

Nicolaas Laurens Burman (1734-1793, 3) byl holandský botanik, jež působil na katedře botaniky Amsterodamské univerzity. V roce 1760 navštěvoval na univerzitě v Uppsale kurzy Carla Linného a udržoval s ním korespondenci. Je autorem mnohých botanických prací, např. Specimen botanicum de geraniis, Flora Indica a Fola Corsica. A právě ve svém díle Flora Indica z roku 1768 uvedl podrobný popis rostliny Aloe vera.

Carl von Linné (1707-1778; 4), latinsky Carolus Linnaeus, byl švédský přírodovědec a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury. Vytvořil také pojem druh jako základ přirozené soustavy organismů. Říká se, že:

Za necelých 71 let čistého času stihl tento muž více než jen připojit zkratku svého jména (L. nebo Linnaeus) za jména rostlin i zvířat. Jím zavedený pořádek, zejména dvouslovné označování organizmů, je jeho trvalým odkazem budoucím generacím.

První formální taxonomii aloí nalezneme již v díle Carla Linného – Hexandria Monogynia. I přes několik revizí Linného systému lze v současnosti akceptovat pouze moderní náhled na problematiku, který vychází jak z kombinace znalostí morfologických znaků, tak i biochemického výzkumu. V případě Aloaceae se v nejmodernějším pohledu na věc jedná se o identifikaci glukosidů anthronu a antrachinonových derivátů ve šťávách aloí.

Švédský přírodovědec a lékař Carl von Linné

Carl von Linné (1707-1778)

Picture by Alexander RoslinNationalmuseum press photo, via Wikipedia

Aloe vera v Linnéově pojetí je žlutě kvetoucí druh, pro který se používá platné, Burmanem (1768) přesněji vymezené jméno Aloe vera(Linnaeus) Burman nebo Aloe vera (L.) Burm. Popis uvedený Burmanem se používá proto, aby byly vyloučeny záměny s nejasně vymezenými Linnéovými druhy z okruhu Aloe perfoliata, které jsou ale červeně kvetoucí. Označení Aloe vera (L.) Burm. má také prioritu nad jménem Aloe barbadensis Miller, které se vžilo po roce 1596, kdy byl druh uveden do zahrad právě z Barbadosu.

Platné označení Aloe vera (L.) Burm. je v současnosti uváděno i v nejčastěji citovaných flórách jako například Flora of North America nebo Flora of China.

Click to Tweet

A jak je to s pojmenováním čeledi?

Termín Aloaceae (publikováno jako Alooideae) zavedl na počátku 18.století německý botanik J. G. C. Batsch. Přesto se jeho taxonomie neujala a byla téměř zapomenuta. Prakticky až do roku 1981 byly aloe řazeny do čeledi Liliaceae. Stále progresivnější a preciznější analýza chromozomů vedla k vymanění Aloaceae z čeledi Liliaceae. V osmdesátých letech 20. století se znovuobjevil termín Aloaceae a současně kontroverzní označení Aloeaceae. V té době byla reklasifikována čeleď a ustaveny základní rody: Aloe, Gasteria, Astroloba, Chortolirion, Haworthia, Poellnitzia, Kniphofia a Lomatophyllum.

Koncem osmdesátých let 20.století byly aloe začleněny do čeledi Asphodelaceae jako samostatná podčeleď. V roce 1993 provedl Smith novou revizi s detailním objasněním použití správného tvaru jména čeledi – Aloaceae. Poslední práce přeřazují aloe do gigantické čeledi Xanthorrhoeaceae. Nejstaršími a nejvíce studovanými rody čeledi Aloaceae jsou Aloe a Lomatophyllum. Ačkoli byly aloe studovány mnoha botaniky, první odborně akceptovatelná klasifikace pochází od Bakera (1880). Za první systematickou terénní práci lze považovat až studii dr. G. W. Reynoldse (1950, 1966). S širšími možnostmi pozorování a zejména s rozvojem laboratorní technologie a metodologie v oblasti pylové, chromozomální nebo chemické analýzy dochází k novým rekombinacím a k posuzování příbuzenských vztahů (Van Wyk, Viljoen 2001). A zejména poslední zmiňované výzkumy vedly novodobé taxonomy k zahrnutí Lomatophyllum pouze jako sekce v obsáhlém rodu Aloe (Rowley 1997).

Co tedy používat? Aloe vera nebo Aloe barbadensis Miller?

Jak vidíte sami, vývoj taxonomie rodu Aloe je poměrně složitá. Proběhlo a možná ještě proběhne mnoho změn. Pro nás je však důležité, že všechny používané názvy, tj. Aloe barbadensis Mill., Aloe indica Royle, Aloe barbadensis var. chinensis Haw, Aloe chinensis(Haw.) Baker, Aloe flava Pers., Aloe perfoliata var. barbadensis (Mill.) Aiton, Aloe vera var. littoralis K.D.Koenig ex Baker, Aloe vera var. Wratislaviensis Kostecka-Madalska, Aloe vulgaris Lam. atd. jsou pouze synonyma.

Použitá literatura

ŠTARHA, Roman. Aloe. Bratislava: Spoločnosť Cactaceae etc., 2013. ISBN 80-969691-6-6.

Webové stránky

Pořadové číslo souhlasí s číslem uvedeným v závorkách v textu a u jednotlivých obrázků a odkazuje tak na jejich zdroj.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biologická_nomenklatura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zkratky_binomické_nomenklatury
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Laurens_Burman
https://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Linné
http://floranorthamerica.org
http://flora.huh.harvard.edu/china/mss/intindex.htm

Leave a Comment:

Leave a Comment: