Menu

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely portálu MůjŽivotSAloe.cz (www.mujzivotsaloe.cz)

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOÚ“), tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním, užitím a uchováním veškerých mých osobních údajů na výše uvedených WWW. Beru na vědomí, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.

 

V případě registrace uživatele e-mailem se jedná o e-mailovou adresu a uživatelské jméno.

 

V případě registrace uživatele přes sociální sítě (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ a další) se jedná o jméno, příjmení, e-mailovou adresu a profilovou fotografii.

 

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s uvedenými WWW stránkami.

 

Dále beru na vědomí, že jsem byl tímto poučen o:

 

  1. svém právu na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o mne zpracovávány;
  2. svém právu na opravu nepřesných osobních údajů;
  3. tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených ZOÚ, mám právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, (i) aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, (ii) byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, (iii) aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, (iv) o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena má osobnostní práva a (v) po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody;
  4. právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Tento souhlas uděluji portálu MůjŽivotSAloe.cz, resp. Haně M. Kuchyňkové, jakožto správci, na dobu 10 (deset) let ode dne poslední aktualizace údajů.

 

Kontaktní údaj – e-mailová adresa nebude zpřístupněna třetím stranám (zpracovatelům). Zadané osobní údaje budou využity pro marketingové účely portálu.

 

Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat.

 

Beru na vědomí, že portál MůjŽivotSAloe.cz je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informačního portálu oprávněna používat můj elektronický kontakt za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které mi již poskytl. Podle § 5 odst. 5 ZOÚ je portál MůjŽivotSAloe.cz dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření mého nesouhlasu. Souhlasím s využíváním mého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů či služeb obchodních partnerů portálu MůjŽivotSAloe.cz a třetích osob.

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.1.2017 / 1.1.2017